Subreption, (af lat. subripere (i bøjningsform subrept-) el. surripere stjæle (af sub- + rapere stjæle, bortføre)), tilsnigelse; svig.