Subnormal er et begreb inden for analytisk geometri vedrørende kurver i den euklidiske plan udstyret med et sædvanligt retvinklet (x,y)-koordinatsystem. Subnormalen til en kurve i et punkt P er det linjestykke, der ligger mellem P's projektion på x-aksen og skæringspunktet mellem kurvenormalen i P og x-aksen.