Subliminal, (af lat. sub- under- + limen, liminis overligger, tærskel + -al), under bevidsthedens tærskel; underbevidst; det modsatte af supraliminal.