Sublimere - opløfte, (lat. sublimare løfte højt; forædle), forædle; opløfte.