Sublimere, (lat. sublimare løfte højt; forædle), overføre uforløst drift (fx af seksuel art) til en anden form for aktivitet (fx kunstnerisk).