Subkortikal, (lat. sub- under- + kortikal), under hjernebarken.