Subjektivistisk, (se subjektiv), om metode el. fremstilling, som bevidst er præget af sin ophavsmand.