Suberin, (af lat. suber 'kork(eg)' og -in), biopolymer, som produceres af planter og indlejres i disses cellevægge, hvor den har en vigtig funktion som en fysisk barriere, der reducerer vandtab og øger modstandsdygtigheden over for svampe- og bakterieangreb. Suberin findes især i den casparyske stribe, der udgør det inderste lag af rødders bark, og i korkcellerne i grenes bark. Suberin dannes også i bladar og ved beskadigelse af planten. Suberin er opbygget af langkædede hydroxyfedtsyrer og dicarboxylsyrer samt fenoler sammenknyttet med esterbindinger.