Subatomar fysik, (1. led sub-), fællesbetegnelse for atomkerne- og elementarpartikelfysik (undertiden blot om den sidste). Forestillingen om atomet som udeleligt blev rystet med opdagelsen af elektronen i 1897 og af atomkernen i 1911. Erkendelsen i 1932 af, at atomkernen består af protoner og neutroner, førte til opfattelsen af, at disse to partikler sammen med elektronen var byggesten for alt stof. Indtil ca. 1950 var subatomar fysik således ensbetydende med atomkernefysik. Derefter opstod elementarpartikelfysik som en selvstændig disciplin, og efterhånden opdagedes flere hundrede elementarpartikler, en betegnelse, som med det stigende antal forekom stedse mere utroværdig. De fleste elementarpartikler anses nu for opbyggede af kvarker, der sammen med leptoner udgør stoffets byggesten. Deres fysik er beskrevet af fysikkens standardmodel fra de tidlige 1970'ere.