Sub voce, (lat.), under det og det ord; i den og den artikel.