Styrbord er højre side i forhold til et skibs normale bevægelsesretning. Oprindelig det øverste bord eller den øverste planke i klædningen, hvorpå styråren hvilte.