Styptisk, (af lat., fra gr. styptikos sammensnerpende), sammentrækkende; blodstillende.