Studievejledning, vejledende beskrivelser af indhold og metoder inden for afgrænsede fag og fagområder ved de videregående uddannelser; se også studieordninger.