Studienævn, udvalg ved de videregående uddannelser med lige mange repræsentanter fra undervisere og studerende. Studienævnene ved universiteterne blev grundlagt ved Styrelsesloven 1970/73, der flyttede ansvaret for udformningen af uddannelserne, pensakrav, eksamensfordringer mv. fra professorerne til studienævnene, i princippet et nævn pr. uddannelse. Ved større uddannelser, fx medicin, er der dog flere studienævn med ansvar for hver sin del af uddannelsen. 1970-92 var der ved fakulteter med mange fagstudienævn tillige fakultetsstudienævn.