Et studenterkursus er en studieforberedende og almendannende toårig uddannelse henvendt til voksne. Uddannelsen afsluttes med studentereksamen. Kan tillige gennemføres som enkeltfag og som selvstuderende (privatist).