stud (dyr)

Artikelstart

Stud, kastreret tyr. I de fleste landbrugslande baseres oksekødsproduktionen på kastrerede tyrekalve; i Danmark har en sådan studeproduktion dog relativt begrænset udbredelse.

Faktaboks

Etymologi
Ordet stud kommer af gammeldansk stūt, egl. 'noget afstumpet, dyr med afstumpet horn', beslægtet med verbet støde.

Pga. kastrationen standses produktionen af det hanlige kønshormon testosteron, og dyret mister sit tyrepræg. Tilvæksten bliver mindre, foderudnyttelsen dårligere og fedtdannelsen større, men dyrene bliver mere rolige og omgængelige og kødkvaliteten bedre. I de store amerikanske feed-lots-brug modsvares en del af kastrationens negative effekter ved tilskud af kønshormoner.

Studehandel

Med saltkonserveringen i 1200-t. blev ældre tiders udskibning af levende kvæg afløst af skibslaster med slagtningsprodukter, dvs. kød, fedt og huder. I 1300-t. udvidedes kvægholdet på enge og overdrev i store dele af Europa; ændrede kostvaner førte til øget kødforbrug, og kvægdrivning ad landruter slog igennem over hele Europa. Kvægmarkeder om efteråret sikrede byerne slagtedyr til vinterforråd, og ca. 1500-1900 var staldstude eller staldøksne, fodret og fedet om vinteren, blandt dansk landbrugs vigtigste eksportprodukter.

Okser fra efterårsmarkeder i Ribe og Kolding blev i middelalderen ført til slagtning i Lübeck, Hamburg og Lüneburg. Efter 1500 steg efterspørgslen fra Holland og Tyskland, og vandringerne blev dermed så lange, at man gik over til forårsdrivning. Nu blev okserne solgt på marked ved Hamburg og om sommeren opfedet i marskegnene langs Nordsøkysten inden efterårets salg i storbyerne. Forårseksporten af danske staldokser voksede hastigt og nåede i 1612 et højdepunkt med ca. 50.000 okser. Handelen nåede aldrig samme omfang efter Kejserkrigen 1625-29, og efter 1660 gled opkøbet over på hollandske hænder. Også kvægpesten i 1700-t. ramte afsætningen hårdt, men stude forblev en væsentlig eksportvare, bl.a. i kraft af markedet i Husum.

I løbet af 1800-t. blev de lange studedrifter afløst af transport med jernbane og udskibning til især Storbritannien og Tyskland fra Hjerting og senere Esbjerg. Se også kvæg (historie).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig