Strukturalistisk, (se strukturalisme), som er i overensstemmelse med strukturalisme.