Struktur, (af lat. structura 'sammenføjning, bygning', afledn. af struere 'stable, opføre, ordne'), de indbyrdes sammenhænge og relationer, der findes mellem delene i en helhed. Helheden benævnes ofte et system; strukturen beskriver dermed den måde, systemet er opbygget af sine delelementer på.