Structural glazing, inden for bygningsteknik glasfacadesystemer, der ikke har normale facadeprofiler og glaslister i den udvendige overflade, men hvor glasset er boltet eller klæbet på bagvedliggende konstruktioner eller profiler. Se også curtain wall.