Streptokinasebehandling, trombolyse, behandling med streptokinase, som er en kinase, der dannes i streptokokker. Som lægemiddel fremstilles det ved rekombinant genteknologi (gensplejsning) og anvendes fx ved hjertekransåresygdomme til opløsning af blodpropper.