Strengstøbning, støbemetode til støbning af fx kobber, SG-jern og gråt støbejern i mange forskellige profiler, herunder også rør. Strengstøbning foregår ved, at smelten løber gennem en kokille, formet til den ønskede geometri, hvorved der størkner en skal, som er stærk nok til at holde geometrien. Herefter trækkes det størknede materiale bort fra kokillen, samtidig med at man føder mere smelte til den. Hermed kan der støbes meget lange emner. Se også støbning og kokillestøbning.