Stregbælg, Galega, planteslægt med seks arter i ærteblomstfamilien, hjemmehørende i Eurasien og bjergegne i Østafrika. Lægestregbælg (Galega officinalis), en 0,5-1,5 m høj, flerårig urt, anvendes som foder- og prydplante og har tidligere været benyttet i folkemedicinen mod bl.a. sukkersyge. Arten er i Danmark indført og forvildet fra tidligere dyrkning.