Stratosfære, (af lat. stratum lag + gr. sfære), luftlaget over troposfæren, dvs. fra ca. 15 km over jorden; fortrinsvis laget mellem ca. 15 og ca. 25 km over jorden.