Stratiotes, (gr. 'soldat'; plur. stratiotai), i byzantinsk tid en soldaterbonde, en besidder af et strateia, et stykke land, der var givet ham til underhold. Stratiotai var inddelt i forskellige kategorier efter våbenart. De var undtaget fra en række skatter og fik under aktiv tjeneste desuden løn. De udgjorde rygraden i Det Byzantinske Riges forsvar ca. 750-ca. 1050. Senere ses stratiotes tillige brugt om kejserlige vasaller, der besad et len.