Strange attractor er i matematik en særlig slags attraktor, der kan optræde i kaotiske dynamiske systemer (se også kaos). Attraktorer kan have en simpel geometri (fx et punkt, en lukket kurve eller en torus); betegnelsen strange attractor bruges om attraktorer, hvis geometri er en kompliceret fraktal struktur, og hvor dynamikken nær attraktoren udviser følsomhed mht. begyndelsesbetingelserne. Et berømt eksempel er Lorenz-attraktoren. Ordet strange attractor synes første gang at være brugt i 1971 i en artikel "On the Nature of Turbulence", af den belgiske matematiker David Ruelle (f. 1935) og den hollandske matematiker Floris Takens (1940-2010).