strandbeskyttelseslinje

Strandbeskyttelseslinje, beskyttelseszone langs danske strande, der skal sikre bevarelsen af de åbne kyster. Strandbeskyttelseslinjen ligger som hovedregel 300 m fra kysten. I sommerhusområder er den 100 m. Beskyttelseszonen er dog mindre på en række kyststrækninger, hvor der er bebyggelse.

Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt af miljø- og fødevareministeren. Den er registreret i matrikelregisteret og noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme.

Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger i strandbeskyttelseszonen. Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse såsom bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.

Landbrugsmæssig drift er tilladt, bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. På jordbrugsejendomme kan der ske sædvanlig hegning. Skovarealer kan gentilplantes. Forbuddet gælder ikke beplantning i eksisterende haver.

Strandbeskyttelseslinjen administreres særdeles restriktivt. Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal søges hos Naturstyrelsen, men der gives kun undtagelsesvis dispensation.

Om strandbeskyttelseslinjen på Naturstyrelsens hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig