Strandært, Lathyrus japonicus, plante i slægten fladbælg i ærteblomstfamilien. Det er en flerårig urt med 20-40 cm lang, nedliggende stængel, blågrønne blade og røde, sjældnere hvide blomster i klaser. Den inddeles i to underarter, strandfladbælg (Lathyrus japonicus ssp. maritimus), der i Danmark findes hist og her på sand- og grusstrande ved de indre farvande og kun sjældent i Vestjylland, og klitfladbælg (L. japonicus ssp. acutifolius), der bl.a. har tyndere stængel og forekommer hist og her i klitter i Vest- og Nordjylland og ved Limfjorden.