Strait, (eng., af ældre fr. estreit, af lat. strictus stram, snæver), vandvej.