Straight run-produkter, produkter, der fås ved den første destillation af råolie, som foregår ved atmosfæretryk. Produkterne omfatter LPG (flaskegas, kogepunktsinterval 20-40 °C), let nafta (40-160 °C), tung nafta (160-180 °C), kerosin (180-250 °C), gasolie (250-360 °C), tung gasolie (360-380 °C) og atmosfærisk residuum (over 380 °C). Se også olie og raffinering.