Strafcelle, disciplinærstraf, som indsatte i danske fængsler kan pålægges for brud på fængselsordenen. Anbringelse i strafcelle medfører nogle dages udelukkelse fra det fællesskab med de andre indsatte, der normalt råder i et fængsel. Straffen udstås som regel ved anbringelse i en særlig celle, men kan udstås på egen stue. Se også Kriminalforsorgen.