Strømstyrke, størrelsen af en elektrisk strøm, fx målt i ampere.