Strømningsregime, variationen i et vandløbs årlige afstrømning, se vandløbsregime. I hydraulisk betydning skelnes mellem hhv. øvre og nedre strømningsregime, afhængigt af om der er tale om en turbulent eller en laminar strømning (afhængigt af om Froudes tal er større end eller mindre end 1). Strømningsregimet har indflydelse på, hvilke bundformer der aflejres i vandløbet.