Strålsten, dansk betegnelse for amfibolmineralerne actinolit og tremolit.