Strålehygiejne, strålebeskyttelse, beskyttelse mod ioniserende stråling, fx fra røntgenanlæg eller ved brug af radioaktive stoffer, se Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.