Stomi, operation, som fører til en kunstig forbindelse mellem et indre hulorgan og enten legemsoverfladen eller et andet hulorgan, fx en stomi mellem to tarmender (entero-enterostomi). Se kolostomi og ileostomi.