Stolestade, kirkebænk med rygstød, gavl og låge. Efter Reformationen vandt faste stolestader til menigheden indpas i de danske kirker. Mange stammer helt eller delvis fra renæssancen og barokken og kan være rigt udsmykket med relieffer og malerier, navnlig på gavlene.