Stokes, (efter G.G. Stokes), måleenhed for kinematisk viskositet i cgs-systemet med symbolet St. Der gælder: 1 St = 1 cm2s-1 = 10- 4 m2s-1.