Stoiker, 1 altid ligevægtigt menneske. 2 tilhænger af stoicismen.