Stofpartikel, i fysik populær betegnelse for en fermion, dvs. en elementarpartikel med halvtalligt spin, der adlyder Fermi-Dirac-statistik, herunder specielt Pauliprincippet. Eksempler på stofpartikler er elektroner og kernepartiklerne protoner og neutroner. Af kvantemekanikken fremgår det, at kun én enkelt stofpartikel ad gangen kan befinde sig i samme kvantetilstand. Det sikrer både atomkerners og atomers forbløffende stabilitet og ensartethed, og det forlener fermioner med noget "stofligt". I den moderne teori for elementarpartikler, den såkaldte standardmodel, udgøres stofpartiklerne af leptoner og kvarker, mens de øvrige partikler er bosoner og populært kaldes kraftpartikler.