Stipulatio, verbalkontrakt, i romerretten et kontraktforhold, der indgås, ved at parterne mundtligt med brug af bestemte formler forpligter sig over for hinanden. Senere er ordet anvendt om kontraktlige forpligtelser i almindelighed. Se også kontrakt.