Stimand var i ældre lovsprog en røver, der plyndrede vejfarende personer; betegnelsen forekommer bl.a. i Jyske Lov og i Christian 5.s Danske Lov. Forbrydelsen kaldtes stirov og omfattede ifølge Danske Lov også røveri fra en skibbruden mand og tyveri fra kirker under opbrydning af blokke, kister eller skabe. Begge love fastsatte dødsstraf for stirov, i Danske Lov blev straffen skærpet til hjul og stejle.