Stimand, i ældre lovsprog røver, der plyndrede vejfarende personer; forekommer bl.a. i Jyske Lov og i Christian 5.s Danske Lov. Forbrydelsen kaldtes stirov og omfattede ifølge Danske Lov også røveri fra skibbruden mand og tyveri fra kirke under opbrydning af blok, kiste eller skab. Begge love fastsatte dødsstraf for stirov, i Danske Lov skærpet til hjul og stejle.