Stillehavslaks, Oncorhynchus, slægt med 6-7 arter, der hører til laksefamilien (se laks). De klækkes i ferskvand, vokser op i saltvand og dør efter første gydning. En undtagelse er den østasiatiske Masu-laks, der ikke vandrer ud i saltvand, og som gyder flere gange. Stillehavslaksen er en økonomisk meget vigtig fiskegruppe, og den holdes som dambrugsfisk over hele verden. I Danmark er regnbueørreden, Oncorhynchus mykiss, meget almindelig både i dambrug og havbrug. Pukkellaksen, O. gorbuscha, der lever i det nordlige Stillehav, er udsat nord for Rusland og gæster en sjælden gang danske farvande.