Stikkappe, mindre hvælvingskappe, som skærer sig ind i en hvælving, fx over et vindue eller en dør, der er højere end hovedhvælvingens vederlag.