Stigrør, rørinstallation beregnet til transport af slukningsvand i høje bygninger. Stigrør er forneden forsynet med en udvendig tilgang for brandvæsenets slanger og indvendigt på hver etage med en afgang. I tilfælde af brand tilkobles en slange fra brandvæsenets pumpe til tilgangen, og brandmandskabet tilkobler den fornødne slangelængde til afgangen på etagen under brandstedet. Stigrør anvendes i højhuse og siloer.