Stigbord, bygværk til regulering af vandgennemstrømning i sluser og stemmeværker. Stigbordet består af lodret bevægelige skot af forskellig udformning monteret imellem piller, hvorpå der er anbragt en hejseanordning.