Stiftsoverrettervar norske appeldomstole, der i 1797 blev oprettet til afløsning af Overhofretten, lagtingene og købstædernes rådstueretter. Der var en stiftsoverret i hvert af Norges daværende fire stifter (bispedømmer). Betegnelsen stiftsoverret bortfaldt i 1890 i forbindelse med en ændring af grænserne for retskredsene, der således ikke længere faldt sammen med stifterne. Domstolene benævntes herefter overretter. I 1936 blev overretterne ophævet, og sager, der var appelleret, overførtes til lagmandsretterne.