Stifteransvar, hæftelse for forpligtelser, som stiftere af aktieselskaber og anpartsselskaber har påtaget sig på selskabets vegne, i perioden indtil et aktieselskab eller anpartsselskab kommer til eksistens som juridisk person. Ikke alle selskabets stiftere hæfter, idet stifteransvaret kun omfatter de stiftere, der aktivt har medvirket til aftalernes indgåelse i det uregistrerede selskabs navn. Stifteransvar kan undgås ved at indkøbe et såkaldt skuffeselskab, der allerede er en juridisk person, og hvor den periode, hvori et stifteransvar kunne komme på tale, derfor er udløbet.