Stertorøs, (fr. stertoreux, af lat. stertere snorke), om åndedræt tungt.