Stereofotogrammetri, læren om måling i stereoskopiske billeder. Ud fra et billedpar kan der dannes en rumlig model af det fotograferede. Denne model kan betragtes i et stereoskop til tolkning og analyse af billedernes indhold, eller den kan anbringes i et stereomåleinstrument til nøjagtig måling af tredimensionale koordinater, fx ved digital kortlægning ud fra flyfotos.