Stereofoni, (af stereo- og afledn. af gr. phone 'stemme'), lydgengivelse over to kanaler, hvorved gengivelsen bibringes retningsinformation og rumvirkning og dermed virker mere naturtro. Princippet bygger på, at vore to ører i almindelighed modtager to lidt forskellige lydsignaler, som hjernen derefter omsætter til et rumligt indtryk. Under indspilning anvendes to eller flere mikrofoner, og signalerne herfra blandes i en mixerpult til to slutsignaler, der gengives over hver sin højtaler. I mange popmusikindspilninger indspilles hvert musikinstrument for sig vha. én mikrofon, og i mixningen placeres instrumentet et sted mellem venstre og højre højtaler. Denne såkaldte lagkageteknik giver ikke en ægte rumlig stereovirkning, men et bredt lydbillede uden dybde udspændt mellem de to højtalere. Se også optageteknik.